Bessola Krentjebrij
Weer eens wat anders!
 

VecoZuivel B.V., gevestigd aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde (NL), maakt gebruik van de door u verstrekte informatie, zoals emailadressen, telefoonnummers en adresgegevens om haar dienstverlening aan u zo optimaal te laten verlopen. Het kan zijn dat uw gegevens daarom gedeeld worden met verschillende afdelingen binnen VecoZuivel zoals bijvoorbeeld verkoop voor het verwerken van uw vraag of order en de afdeling kwaliteit voor het controleren van de producteisen of afwijkingen betreffende de door VecoZuivel verkochte producten en de terugkoppeling ervan. Het kan zijn voorkomen dat het nodig is dat meerdere medewerkers per afdeling toegang hebben tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt en verwijderd binnen een jaar na afhandeling van uw melding, vraag, klacht of compliment. Na deze periode worden binnengekomen meldingen anoniem bewaard.

Door uw persoonsgegevens achter te laten stelt u VecoZuivel in de gelegenheid om contact met u op te nemen voor de afhandeling van uw achtergelaten bericht. Wanneer u ervoor kiest om geen contactgegevens achter te laten, kan er geen terugkoppeling over de afhandeling van uw vraag, klacht of compliment plaatsvinden.

U kunt na verstrekken alsnog bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van uw gegevens. U kunt hiertoe een email sturen aan info@vecozuivel.nl.

Op onze site maken wij mogelijk gebruik van enkele cookies. Hiermee verzamelen wij anonieme data over onze sitebezoekers.